Get Adobe Flash playerá

á

Warsztaty Terapii Zajŕciowej powsta│y w 1995 roku. Mieszcz▒ siŕ przy ul. Klikowskiej 190 w Tarnowie. Warsztat zajmuje siŕ rehabilitacj▒ spo│eczn▒ i zawodow▒ osˇb niepe│nosprawnych.

W zajŕciach mog▒ uczestniczyŠ nieodp│atnie doros│e osoby, ktˇre w orzeczeniu o stopniu niepe│nosprawnoÂci posiadaj▒ wskazania do terapii zajŕciowej. Aktualnie warsztat prowadzi zajŕcia dla 46 osˇb w nastŕpuj▒cych pracowniach:
- plastycznej, rŕkodzie│a artystycznego, szk│a artystycznego, gospodarstwa domowego, reedukacji, ramiarskiej, usprawniania ruchowego, aktywnoÂci spo│eczno-zawodowej, ogrodniczo-florystycznej. Oferuje podopiecznym i ich rodzinom pomoc psychologiczn▒.
Ponadto warsztat prowadzi zajŕcia z hipoterapii, naukŕ p│ywania, jazdy na nartach i │y┐wach. Organizuje plenery malarsko-fotograficzne, wycieczki turystyczno krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne. Uczestnicy warsztatˇw maja mo┐liwoŠ wszechstronnegoá rozwoju przyá zachowaniu najwy┐szych standardˇw pracy z osobami niepe│nosprawnymi. Udzia│ w Warsztatach jest ca│kowicie bezp│atny.

 
Reklama
sklep
Marzec 2019
N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

stat4u